Poniżej znajdą Państwo zasady ochrony prywatności odwiedzających strony www.beskidmedia.pl oraz bok.beskidmedia.pl.

Od kiedy obowiązuje Polityka Prywatności?

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywane dalej „RODO”.

Cel polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług, informacji i innych materiałów oferowanych za jego pośrednictwem.

Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Terminologia stosowana w niniejszej Polityce Prywatności

Osoba to możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna.

RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Serwis to strona internetowa umieszczona pod adresem www.beskidmedia.pl oraz bok.beskidmedia.pl

Użytkownik to Osoba korzystająca z zasobów Serwisu.

Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania Osobie fizycznej.

Podmiot przetwarzający/Procesor to osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane Osoby fizycznej na zlecenie Administratora. Zasady przetwarzania są opisane w Umowie o Przetwarzaniu Danych Osobowych zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Administratorem.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Plik cookies to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z Serwisem przez Użytkownika z tego komputera. Więcej w zakładce Cookies.

Log systemowy/log to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.

Adres IP to indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

Protokół SSL to specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych i jak się z nim skontaktować?

Serwis jest prowadzony przez spółkę Beskid Media sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000378167, NIP: 5492417339, REGON: 121463522, która jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

W celu kontaktu z Administratorem Danych Osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: lub doręczenie pisma na adres siedziby spółki: Beskid Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. T. Kościuszki 115, 32-650 Kęty.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Niektóre z Państwa danych mogą być zapisane w plikach cookies lub local storage Państwa przeglądarki internetowej.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz w innych uzasadnionych celach w tym w celach marketingowych, w celach windykacji nieopłaconych faktur za świadczone usługi czy w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych na Dostawcę usług i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Jakie dane zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące obecności na witrynie, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Dane zbierane, gdy kontaktują się Państwo z nami

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, newslettera – przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail.

Skąd mamy Twoje dane i jak je przetwarzamy?

Takie dane przekazaliście nam Państwo podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego lub osobistego w siedzibie naszej firmy bądź upoważnionemu pracownikowi.

Gdy korzystacie Państwo z naszego serwisu internetowego – wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do zapewnienia ich prawidłowego działania, a także umożliwienia Państwu użytkowania serwisów w sposób jak najlepszy – w szczególności przy rejestracji czy logowaniu do konta klienta i jego obsługi. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Państwo używacie.

Gdy odwiedzają Państwo nasze serwisy internetowe, wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies) – o czym osobno w odrębnej zakładce.

Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako klienci, osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług lub produktów, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.

Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych w naszych serwisach internetowych w związku z zainteresowaniem naszymi usługami, wykorzystujemy je do przedstawienia Państwu oferty. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.

Kiedy prowadzą Państwo rozmowy z naszymi konsultantami za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości e-mail – zazwyczaj są one rejestrowane. Nagrania przechowywane są dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, w celach dowodowych oraz szkolenia personelu.

Jeżeli ubiegają się Państwo o zatrudnienie w Beskid Media Sp. z o.o., przekazują nam Państwo wówczas informacje takie jak: imię i nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Analizujemy te dane i wykorzystujemy je w celu podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu. Decyzja o tym, czy będą one przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji, zależy od Państwa.

Gdy odwiedzają Państwo nasze biuro czy punkty obsługi Klienta – rejestrujemy Państwa imię i nazwisko, a Państwa wizerunek utrwalany jest na nagraniach kamer monitoringu rozmieszczonych w obiekcie. Jest to konieczne dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osób i mienia.

Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez Nas usług takich jak Internet, telewizja czy telefon, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość oraz adres. Oczywiście nie musicie Państwo tego robić. Jeżeli jednak nie podacie nam Państwo tych danych, przepisy prawa uniemożliwią nam świadczenie dla Państwa usług telekomunikacyjnych i dokonywanie stosownych rozliczeń. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak numer telefonu czy adres poczty elektronicznej (e-mail) co usprawnia kontakt między nami i pozwala oferować Państwu coraz to lepsze produkty. W trakcie trwania łączącej nas umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych, takich jak:

 1. dane transmisyjne, czyli dane o Państwa wychodzących i przychodzących połączeniach głosowych, komunikatach tekstowych i multimedialnych oraz dostępie do internetu wraz z adresami elektronicznymi urządzeń komunikujących się między sobą, czasem trwania połączeń, ilości przesyłanych i odbieranych danych, adresach internetowych odwiedzanych stron internetowych i aktywności na nich oraz dane o urządzeniach końcowych, takich jak telefony czy komputery wraz z informacjami o ich oprogramowaniu;
 2. dane o lokalizacji, czyli dane o położeniu urządzeń końcowych, takich jak telefony czy komputery, z których Państwo korzystacie;
 3. dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na naszą rzecz za ich pośrednictwem;
 4. dane o świadczonych przez nas dla Państwa usługach oraz rodzajach i kosztach innych usług, takich jak: pakiety opieki zdrowotnej, oprogramowanie zapewniające ochronę komputerów przed zagrożeniami w sieci czy dostawy energii elektrycznej, świadczone przez innych przedsiębiorców, jeżeli zamówią Państwo te usługi za naszym pośrednictwem. Ponadto, gdy wykupili Państwo usługi dla członków swojej rodziny, możemy wejść w posiadanie informacji dotyczących Państwa najbliższych. Dane te mogą obejmować wówczas, w zależności od rodzaju usług: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Jeżeli udostępnili nam Państwo w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w celu kontaktu w ramach marketingu bezpośredniego dane takie jak: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, możemy wykorzystywać je w celach marketingowych, kierując do Państwa informacje o wydarzeniach, produktach i rozwiązaniach promujących oferowane przez nas usługi. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas treści promocyjnych, jak również swobodnie decydować o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranymi środkami komunikacji.

Jeżeli czynności podejmowane są przez pełnomocnika, tj. upoważnioną przez nas osobę, odnotowujemy: imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Służy to zapobieganiu ujawniania informacji osobom nie uprawnionym do dostępu do nich.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe podane nam w związku ze świadczonymi dla Państwa usługami telekomunikacyjnymi lub informacyjnymi (związanymi z przeglądaniem treści zamieszczonych w serwisach internetowych i aplikacji mobilnej) przetwarzane są na podstawie:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy lub umów;
 2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak, przykładowo: zapewnienia bezpieczeństwa usług, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych;
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak przykładowo:
  1. w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;
  2. zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
  3. zapobiegania oszustwom;
  4. marketingu bezpośredniego;
  5. wewnętrznych celów administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
  7. zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy informacyjne;
  8. dochodzenia roszczeń wynikających z łączących nas umów;
  9. analizowania danych.
 4. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Dlaczego będziemy przetwarzać dane osobowe i przez jaki czas ?

Przetwarzanie danych nastąpi w celach takich jak:

 • złożenie zamówienia na usługę i weryfikację w zakresie możliwości zawarcia umowy – przez czas do zawarcia umowy;
 • wykonanie i realizacja umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – przez czas trwania umowy;
 • wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa prawo telekomunikacyjne, rozporządzenie w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, przepisy dotyczące wydatkowania środkami przyznanymi w ramach dotacji unijnych – przez czas wykonywania obowiązków;
 • cele marketingowe własnych usług i produktów – przez czas trwania umowy, a po wygaśnięciu umowy – przez okres dwóch lat od zakończenia okresu świadczenia usług;
 • cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń.

Wprowadzone przez Państwa dane są u nas bezpieczne i przekazywane wyłącznie za Państwa wiedzą podczas kontaktowania się z nami za pośrednictwem strony internetowej, wiadomości e-mail, newslettera, telefonu w celach złożenia zamówienia, zapytania i ostatecznie zawarcia umowy. Dane są przetwarzane w celu realizacji zawartych z Państwem umów, świadczenia usługi internetowej, telefonicznej oraz telewizyjnej i świadczenia wszelkich oferowanych przez nas usług.

Przetwarzamy je w związku z realizacją zawartej umowy i świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w szczególności w celu:

 • sprzedaży towarów i usług,
 • obsługi kierowanych przez Państwa zgłoszeń i zapytań,
 • kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczonymi usługami,
 • obsługi usterek i reklamacji.

Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują nas do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych.
Na mocy prawa telekomunikacyjnego zobowiązani jesteśmy do monitorowania Państwa aktywności w sieci (w zakresie ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego inicjującego połączenie oraz użytkownika do którego kierowane jest to połączenie, określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia oraz jego rodzaju).

Komu możemy przekazać dane? Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych.

Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane, w zakresie, w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług, przekazujemy:

 • firmie księgowej i podmiotom zapewniających obsługę prawną,
 • podmiotom zapewniającym usługę windykacyjną,
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz zapewniającym Administratorowi obsługę techniczną/serwisową, a to :
  • podmiotom, z pomocą (techniczną lub organizacyjną) których Administrator świadczy usługi na podstawie Umowy,
  • podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
  • handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
  • monterom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;
  • podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;
 • agencjom reklamowym;
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.

Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest :

 • w celu świadczenia usług:

– niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie lub spełnienia żądania zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • w celu:
 1. marketingu własnych usług i produktów,
 2. windykacji,

– prawnie uzasadniony interes Administratora.

 • w celu marketingu własnych usług i produktów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – czyli z użyciem telefonu, kiedy zostanie wysłany SMS, z użyciem laptopa kiedy zostanie wysłany e-mail – na podstawie dobrowolnej zgody klienta,
 • w celu umieszczenia numeru w spisie abonentów

– za zgodą klienta występującego z takim żądaniem.

 • w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa jak przechowywanie danych księgowych, danych dla celów podatkowych, danych generowanych i przechowywanych w sieci telekomunikacyjnej na potrzeby ich przekazywania odpowiednim organom państwowym czy danych związanych z reklamacjami usług po rozwiązaniu umowy a przed upływem terminu 12 miesięcy (łącznie tzw. „retencja danych”)

– wykonywanie obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.

Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania przez nas i Partnerów.

 • Jeśli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Mają Państwo prawo do przeniesienie swoich danych.
 • Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych

Wprowadziliśmy w Beskid Media Sp. z o.o. szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który stale nadzoruje przetwarzanie Państwa danych oraz kontroluje zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa.

Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowo powstającymi zagrożeniami.

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy działający z upoważnienia Administratora.

Nasze dane to:

Beskid Media sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 115, 32-650 Kęty , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000378167, NIP: 5492417339, REGON: 121463522; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 1 605 000,00 złotych.

Inspektor Ochrony Danych

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Aleksandra Woźniak
e-mail:

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym, pod adresem www.beskidmedia.pl.