Przed nami zmiany warunków świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2024 r. – obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Informujemy, że z uwagi na zmianę ceny hurtowej za transmisję danych oraz połączenia odebrane w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Zmiany polegają na:

 1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania
  z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
  a) odebrane połączenie głosowe – 0,11 zł za 10 minut odebranego połączenia głosowego,
  b) wysłaną wiadomość MMS – do 0,08 zł za 10 wiadomości,
  c) transmisję danych – do 9,20 zł za 1 GB,
 2. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych – do 9,20 zł za 1 GB,
 3. podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelą poniżej).