Zostaliśmy Beneficjentem konkursu z Krajowego Planu Odbudowy na budowę sieci szerokopasmowej na obszarze białych plam. Dzięki temu ultraszybkie i stabilne łącze dotrze do kolejnych mieszkańców Małopolski.

Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie obszaru 5.12.15.18” otrzymaliśmy 8 649 750,35 zł pochodzących ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Fundusze te zostaną przeznaczone na wybudowanie sieci światłowodowej na terenach małopolskich gmin:

  • Andrychów
  • Brzeźnica
  • Kalwaria Zebrzydowska
  • Lanckorona
  • Mucharz
  • Spytkowice
  • Stryszów
  • Tomice
  • Wadowice
  • Wieprz

Do 2026 r. inwestycją zostanie objętych ponad 1500 gospodarstw domowych. Dodatkowo, w zakresie przedsięwzięcia zostanie zrealizowana inwestycja własna, dzięki której 35 punktów adresowych  – w tym 36 lokali oraz jedno przedsiębiorstwo – znajdzie się w zasięgu sieci zgodnie z wytycznymi konkursu KPO. W ramach projektu powstanie infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca dostęp do Internetu o przepustowości 1 Gb/s. Planowane działania dotyczą przebudowy 294 km istniejącej sieci Beskid Media oraz sześciu węzłów dostępowych.

Cieszymy się, że dzięki pozyskanym środkom zwiększymy szanse mieszkańców na korzystanie z technologii światłowodowej i w ten sposób będziemy mogli przyczynić się do walki z wykluczeniem cyfrowym.