Informujemy o zmianach w świadczeniu usług roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiany są wynikiem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Od 1 lipca 2022 r. obniżamy stawki za dodatkowe opłaty pobierane w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Nowe kwoty są następujące:

  • 1,24 zł za 10 minut wykonanego połączenia głosowego
  • 0,31 zł za 10 minut odebranego połączenia głosowego
  • 0,02 zł za wysłaną wiadomość SMS
  • 0,11 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS
  • 11,59 zł za 1 GB transmisji danych.

Zmniejszamy również wysokość dodatkowych opłat za transmisję danych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Nowa stawka to 11,59 zł za każde 1 GB transmisji danych.

Podwyższamy Limity Roamingowe DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie:

  • w pakiecie Telefon Komórkowy 50 GB limit w roamingu wynosi 7,25 GB
  • w pakiecie Telefon Komórkowy 20 GB limit w roamingu wynosi 5,5 GB.

Zgodnie z Rozporządzeniem, dodajemy również usługę Blokady sieci nienaziemnych oraz informacje przekazywane dla kolejnego limitu o wartości 250 zł z VAT w ramach usługi „Limiter DATA w roamingu”.