Wychodzimy na przeciw potrzebom mieszkańców Ukrainy, którzy przybyli do Polski i znaleźli schronienie w ośrodkach również w naszej najbliższej okolicy.

  • Udostępniamy kanał Ukraina24 we wszystkich pakietach telewizyjnych. Stację możecie oglądać również w naszej aplikacji i serwisie BMgo.
  • Wprowadzamy nowy kanał News24.
  • W Centrum Ks. Bukowińskiego w Zagórniku podłączyliśmy darmowy Internet dla przebywających w ośrodku uchodźców. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
  • Darmowe łącze i/lub telewizję na potrzeby gości przybywających z Ukrainy udostępniliśmy również w Centrum Widowiskowo-Sportowym w Kozach, w kaplicy Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Pewli Wielkiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pewli Ślemieńskiej, Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, budynku przy ul. Batorego w Andrychowie, Zakładzie Aktywności Zawodowej ORSW w Lalikach, Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie oraz budynku dawnej plebanii w Witkowicach.
  • Zachęcamy do dołączenia do zbiórki organizowanej przez Grupę MiŚOT – https://www.siepomaga.pl/misot-dla-ukrainy.
  • Rezygnujemy z rosyjskich rozwiązań technologicznych i wspieramy ukraińskich producentów, zamawiając dekodery MAG.