Organizujemy konkurs dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Stwórz maskotkę Beskid Media”. Celem jest wyłonienie najlepszego projektu na maskotkę, który stanie się inspiracją do powstania rzeczywistej postaci reprezentującej naszą firmę.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno indywidualni uczniowie z danej szkoły, jak też całe placówki, zgłaszając prace wykonane grupowo – zespołowo lub klasowo. Nie ma limitów ilościowych prac nadesłanych z danej szkoły. Forma projektów jest dowolna, pozwalająca jednak na ich dostarczenie w niezmienionej formie do siedziby spółki Beskid Media przy ul. Kościuszki 115 w Kętach. Oprócz poczty tradycyjnej, można przesyłać prace elektronicznie na adres: .

Szkoła, z której zostanie wyłoniony zwycięzca, otrzyma tablicę interaktywną jako nagrodę główną. Dla pozostałych uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia. Konkurs trwa od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. Szczegółowy regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć tutaj.

Wierzymy, że taka inicjatywa pozwoli na rozwój wyobraźni uczniów, a w przypadku pracy grupowej zacieśni więzi między rówieśnikami, osłabione przez obecną sytuację izolacji. Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji i udziału w konkursie. Życzymy powodzenia!