Powstały nowe odcinki sieci światłowodowej w Zarzeczu oraz Biernej. Obszary, na których uruchomiono już łącze, zaznaczyliśmy na mapie poniżej.

Budowa światłowodu na tym terenie odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działanie pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Patronat nad inwestycją objął Starosta Żywiecki, Pan Andrzej Kalata.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług superszybkiego Internetu, telewizji oraz telefonii zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 33 333 88 88. Zachęcamy również do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy tutaj.