Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dla dzieci, rodziców i nauczycieli oznacza to czas przygotowań – nie tylko do zdobywania cennej wiedzy, ale też sprostania technicznym wymogom odbywania lekcji. Prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu Internetu staje się coraz bardziej powszechne, również w niewielkich miejscowościach. Placówki oświatowe z dostępem do szybkiego łącza mają większe możliwości w przekazywaniu uczniom informacji, a także przygotowania ich do cyfrowego oblicza nowoczesnego świata.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że oswojenie z technologiami następuje w dużej mierze poprzez lekcje informatyki w szkołach. Dlatego chętnie zaangażowaliśmy się w projekt OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna), dzięki któremu placówki oświatowe zyskują dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu na swoim terenie. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wiele szkół może zapewnić uczniom dobre przygotowanie informatyczno-techniczne, a co za tym idzie – lepszy start w cyfrową rzeczywistość.

Łącznie w ramach projektu OSE, podłączyliśmy do sieci ponad 110 szkół. Już wkrótce Internet zostanie uruchomiony na terenie kolejnych siedmiu placówek. Cieszymy się, że mamy swój realny udział w wyrównywaniu szans technologicznych okolicznych miejscowości.

Więcej o programie można przeczytać tutaj.