W ramach realizowanego projektu pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” oddaliśmy do użytku kolejne odcinki sieci w Pewli Małej na ulicach: Objazdowa, Za Wodą, Wiązowa, Żwirowa, Handlowa, Olszynowa, Prosta, Górali Żywieckich, Stolarska oraz Wczasowa. Rozbudowaliśmy naszą sieć światłowodową również w Mutnem i uruchomiliśmy kolejne odcinki sieci powyżej szkoły. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 33 333 88 88.