Podłączyliśmy 50 kolejnych szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W sumie obsługujemy już 114 placówek, zapewniając każdej z nich symetryczne łącze światłowodowe o przepustowości 100 Mb/s. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  OSE zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce, której operatorem został NASK.