Informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 11.03.2020 r. nr 2003MP197, nasza firma Beskid Media otrzymała prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ. Znak „Polski Kapitał” podkreśla lokalność usług oraz jest łatwym do odczytania symbolem dla konsumenta. Zachęcamy do świadomego wybierania produktów oraz usług lokalnych co przyczyni się do wspólnego dobra naszej gospodarki. Więcej informacji znajduje się na stronie: Polski Kapitał.