Zgodnie z założeniami projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” nieustannie budujemy sieć światłowodową w miejscowościach objętych projektem. W ostatnim czasie prowadziliśmy prace związane z rozbudową sieci min. na odcinku Rychwałdek – Pewel Ślemieńska. Więcej informacji o projekcie oraz adresy nim objęte znajdują się na stronie: popc.beskidmedia.pl. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: nielimitowanego Internetu z prędkościami do 800 Mb/s, telewizji światłowodowej a także telefonii stacjonarnej.