W Ślemieniu przyłączamy mieszkańców do naszej sieci światłowodowej. W ramach realizowanego projektu przyłącza do domów są wykonywane bezpłatnie. Mieszkańcy tej miejscowości mogą już skorzystać z naszych usług tj. Internet z prędkościami do 800 Mb/s, telewizji światłowodowej oraz telefonii stacjonarnej.Więcej informacji oraz mapa adresów objęta projektem dostępne są na stronie: popc.beskidmedia.pl Zapraszamy do kontaktu pod numerem 33 333 88 88.