W miejscowości Ostre budujemy sieć światłowodową zgodnie z założeniami projektu pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego”. Adresy objęte projektem oraz szczegóły znajdują się na stronie: https://popc.beskidmedia.pl. Osoby zainteresowane bezpłatnym przyłączem zapraszamy do kontaktu pod numerem 33 333 88 88.