W ramach realizowanego projektu pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” budujemy sieć światłowodową w Twardorzeczce. Pierwsze przyłącza zostały już wykonane. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o realizowanej inwestycji oraz mapą adresów objętych projektem na stronie:  popc.beskidmedia.pl