Zgodnie z założeniami projektu pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” kontynuujemy prace na Żywiecczyźnie. Wczoraj zakończyliśmy budowę sieci światłowodowej na odcinku od ul. Parkowej w Łękawicy poprzez ulice Mostową, Beskidzką i Brzozową w Kocierzu Moszczanickim, aż do ul. Oczkowskiej w Oczkowie. Osoby zainteresowane bezpłatnym przyłączem prosimy o kontakt. Mapa adresów objętych projektem dostępna jest na stronie: popc.beskidmedia.pl