Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku realizowanego projektu pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” w miejscowości Radziechowy są już możliwe przyłącza do najnowocześniejszej sieci światłowodowej. Jest to już kolejna miejscowość w Gminie Radziechowy-Wieprz, przyłącza wykonywane są również w sołectwach Wieprz, Brzuśnik i Bystra. Wkrótce będziemy informowali o przyłączach w pozostałych sołectwach tej Gminy. Mieszkańcy mogą sprawdzić czy ich adres jest objęty projektem pod adresem: popc.beskidmedia.pl