W ramach realizowanego projektu pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” prowadzone są prace w miejscowości Laliki. Do budowy sieci światłwodowej wykorzystujemy technologię horyzontalnych przewiertów kierunkowowych,co pozwala na znaczne skrócenie trasy rurociągu, poprzez ominięcie przeszkody terenowej w płaszczyźnie pionowej. Zalety stosowania tej metody to min.: brak ingerencji w środowisko naturalne, brak konieczności reorganizacji ruchy w przypadku przeprowadzania prac na drogach, autostradach, lotniskach, o wiele bardziej wydajna praca, niż w przypadku klasycznych metod odkrywkowych. Kolejnym etapem prac będzie budowanie sieci światłowodowej napowietrznie z wykorzystaniem zabudowy słupowej. Po zakończeniu budowy będziemy informowali o możliwości bezpłątnego przyłączenia do sieci szerokopasmowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą