W ramach realizacji projektu pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” trwa budowa sieci w miejscowości Radziechowy.  Zachęcamy do sprawdzenia czy Państwa adres będzie mógł zostać bezpłatnie podłączony do naszej sieci w ramach realizowanej inwestycji. Mapa adresów objętych projektem dostępna jest na stronie: popc.beskidmedia.pl