Z przyjemnością informujemy, iż nasza oferta została wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Sądu Rejonowego w Wadowicach. Jest to już drugi Sąd Rejonowy, który mamy zaszczyt obsługiwać. Dziękujemy za okazane zaufanie.