Główny punkt wymiany ruchu, serce sieci, czyli kontener teletechniczny, został zamontowany w Żywcu w ramach realizacji projektu pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego”. Ponadto wybudowanych zostało 16 światłowodowych węzłów szkieletowych usytuowanych w szafach telekomunikacyjnych. Do każdej z szaf będą doprowadzone łącza światłowodowe z węzła wymiany ruchu internetowego. Szafy telekomunikacyjne zostały zainstalowane  m.in. w Milówce, Rajczy, Pietrzykowicach, Lipowej, Koszarawie, Ślemieniu, Łękawicy, Węgierskiej Górce, Sopotni Małej, Jeleśni oraz Pewli Małej, które będą pełniły funkcję punktów styku z siecią.