Dzisiaj odbyły się pierwsze warsztaty w Powiatowym Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, zgodnie z zawartym porozumieniem między szkołą a naszą firmą. Warsztaty o tematyce światłowodowej poprowadził Kierownik Działu Budowy Sieci- Zbigniew Oboza. Uczniowie wykazywali spore zainteresowanie tą tematyką i deklarowali chęć podjęcia praktyk w naszej firmie, co zapowiada owocną współpracę.