Projekt „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” obejmuje swoim zasięgiem również Gminę Jeleśnia. Budowa sieci światłowodowej daje mieszkańcom wiele możliwości, ale również szkołom. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej szkoły zostaną bezpłatnie podłaczone do Ogólnopolskiej Siedi Edukacyjnej OSE, co pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia w oparciu o dostęp do nowoczesnych materiałów cyfrowych, a co za tym idzie zostaną wyrównane szanse edukacyjne uczniów we wszystkich szkołach w Polsce. Serdeczne podziękowania dla Pani Anny Wasilewskiej- Wójta Gminy Jeleśnia, która udostępniła informację o naszym projekcie także na swoim profilu fb. Informacje o projekcie dostępne są również na stonie Urzędu Gminy Jeleśnia: tutaj