W dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2018r., podpisaliśmy umowę partnerską z Powiatowym Zespołem nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, którą reprezentowali wicestarosta Jarosław Jurzak oraz dyrektor szkoły Ilona Kula. Na mocy podpisanego porozumienia nasza firma obejmuje patronatem klasy o profilu Technik Informatyk. Współpraca ta z pewnością przyniesie wiele korzyści przede wszystkim dla uczniów – dodatkowe warsztaty, działania promocyjne, praktyki zawodowe czy współorganizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-branżowym. Młodzież będzie miała możliwość pogłębienia wiedzy oraz szansę zdobyć nowe doświadczenia, odbywając praktyki w firmie Beskid Media. Zostaną poprowadzone warsztaty na temat min.: techniki światłowodowej, testów i pomiarów w sieciach komputrowych, techniki zabezpieczania siecik komputerowych. Podpisanie porozumieniam otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą informatyczną. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce nasza współpraca zacznie się rozwijać z pożytkiem dla obu stron porozumienia.