Z przyjemnością informujemy, iż patronat nad naszym projektem „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego” objął Starosta Żywiecki Pan Andrzej Kalata. Wsparcie władz samorządowych ma bardzo istotne znaczenie przy realizacji projektu, a wspólna troska o lepsze jutro dla mieszkańców powiatu żywieckiego ułatwi realizację rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Serdecznie dziekujemy!