Po otrzymanym dofinansowaniu z Unii Europejskiej na budowę ponad 700 km szerokopasmowej sieci światłowodowej w powiecie żywieckim, kolejnym etapem było wyłonienie wykonawcy. W wyniku zorganizowanego przetargu przez Beskid Media najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wasko. O podpisaniu umowy piszą media branżowe: www.telko.in/wasko-ma-umowe-z-beskid-media-na-budowe-sieci. Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.beskidmedia.pl/…/POPC-1-1-podpisanie-umowy-o-dofinansow…