Z przyjemnością możemy poinformować iż firma Beskid Media (właściciel sieci Telico) w dniu 22 czerwiec 2017, podpisała z instytucją Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę o dofinansowanie w ramach działania POPC 1.1 „Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu”. W ramach projektu w latach 2017-2020 na terenie powiatu żywieckiego, powstanie nowa sieć światłowodowa o łącznej długości 700km, która swoim zasięgiem objąć ma 18 000 gospodarstw domowych i 102 placówki oświatowe. Całkowita wartość projektu to 23 231 287,28 zł.

Założeniem dla projektu jest wybudowanie sieci światłowodowej, gdzie minimalna przepustowość dla każdego abonenta wyniesie 30Mb/s. W praktyce jednak możliwa szybkość przesyłu danych jest nieograniczona.

W oficjalnej uroczystości podpisania umów o dofinansowanie z programu Program Operacyjny Polska Cyfrowa, z firm którym udało się wygrać konkursy dla obszarów z naszego kraju, wzięli udział duzi operatorzy z całej Polski. Ze strony dostawców Internetu byli to: Dariusz Olek – prezes Beskid Media Sp. z o.o. oraz prezes Telico Sp. z o.o., Marcin Pustelnik  – wiceprezes Beskid Media Sp. z o.o. oraz wiceprezes Telico Sp. z o.o.,  Jean-François Fallacher – prezes Orange Polska S.A, Janusz Kosiński – prezes INEA S.A.  oraz wiele innych osobistości. Ze strony rządowej byli to: Mateusz Morawiecki – wicepremier i minister rozwoju oraz minister finansów, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Wanda Buk – dyrektor CPPC.

Więcej szczegółowych informacji i zdjęć można odnaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://mc.gov.pl/aktualnosci/szybki-internet-dla-malych-miejscowosci-3-mld-zl-na-likwidacje-tzw-bialych-plam.

Poglądowa mapa projektu, gdzie zostanie wybudowana super nowoczesna sieć światłowodowa nowej generacji na terenach powiatu żywieckiego, dostępna jest na stronach CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) pod adresem: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/PODREGION_44___BIELSKI_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_B.pdf. Niebieskie kropki symbolizują budynki jednorodzinne będące w zasięgu sieci (ok. 16 tys. budynków i 18 tys. gospodarstw domowych), a czerwone podłączone jednostki oświatowe.