Po wielu trudach działu projektowego i budowy sieci, został wybudowany kolejny odcinek sieci światłowodowej w Kętach – etap II. Zobacz czy jesteś w zasięgu: beskidmedia.pl/zasieg