Miło nam poinformować iż spośród wielu dostawców, nasza firma została wyłoniona w drodze przetargu, jako dostawca usług dla Bielskiej Sieci Światłowodowej. Do tejże sieci podłączone są szkoły, szpitale oraz placówki magistratu na terenie całego Bielska. Internet dla bielskiej sieci popłynie z prędkością 1Gb/s. To dla nas ogromne wyróżnienie ale jednocześnie duża odpowiedzialność, że będziemy mogli uczestniczyć w tym projekcie, dostarczając Internet ogromnej liczbie Bielszczan.