W związku z wchodzącym w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzeniem (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii informujemy, że zmianie ulegnie treść Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Beskid Media Sp. z o.o.
W regulaminie uszczegółowione zostaną informacje o:
– wpływie zarządzania ruchem na jakość usługi, prywatność abonenta i ochronę jego danych osobowych,
– wyjaśnienie, w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do Internetu,
– wyjaśnienie, w jaki sposób inne usługi świadczone na tym samym łączu, z którego korzysta abonent, mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do Internetu,
– wyjaśnienia dotyczące minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do Internetu,
– zmianie odsetek umownych wg. nowego brzmienia art. 481 § 22 Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zmiana warunków mająca na celu dostosowanie obowiązującego regulaminu wynika ze zmiany przepisów prawa, która to zmiana umożliwia jednostronną zmianę warunków świadczenia usług w myśl art. 60a ust. 3 Prawa Telekomunikacyjnego.

Aktualny regulamin usług dostępny jest tutaj