Osoby, które chcą samodzielnie przygotować się do wykonania przyłącza światłowodowego, zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi schematami ułatwiającymi planowane prace.

Decydując się na instalację usług telekomunikacyjnych od Beskid Media przyszły abonent powinien skontaktować się z biurem obsługi klienta, gdzie zostanie poproszony o podanie lokalizacji planowanej instalacji przyłącza telekomunikacyjnego. Dział Obsługi Klienta przekazuje te dane do działu projektowego, który oceni możliwości techniczne i wskaże najbardziej optymalną technologię wykonania przyłącza, najczęściej w postaci przyłącza napowietrznego lub kabla ziemnego.

Schemat poglądowy przyłącza ziemnego. W zależności od budynku złącze jak i zapas światłowodu mogą być montowane w różnych miejscach.

Wybierając przyłącze ziemne powinieneś wiedzieć, że należy dokonać kilka niezbędnych kroków, aby podłączyć światłowód:

 • po konsultacji z działem technicznym Beskid Media, który ustala czy rurociąg pod przyłącz ziemny wykona operator, czy przyszły abonent samodzielnie
 • wykop należy wykonać od budynku do wskazanego obiektu, zazwyczaj jest to: słup energetyczny, słup telekomunikacyjny, studzienka telekomunikacyjna, słupek teletechniczny – zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od działu technicznego Beskid Media,
 • wykop pod rurę osłonową dla kabla światłowodowego powinien mieć głębokość minimum 60 cm na całej jego długości,
 • na dnie wykopu układamy rurę osłonową, dostarczoną przez Beskid Media o średnicy dostosowanej do średnicy kabla oraz długości przyłącza, przy tej operacji unikamy zagięć i załamań rurociągu co może skutkować problemami w trakcie późniejszego wprowadzania kabla przez pracowników Beskid Media,
 • zasypujemy wykop do połowy jego głębokości warstwowo zagęszczając grunt,
 • w połowie głębokości wykopu umieszczamy dostarczoną przez Beskid Media taśmę informacyjną w kolorze pomarańczowym z nadrukiem: „Uwaga kabel optotelekomunikacyjny” i zasypujemy wykop do końca,
 • należy zwrócić uwagę na pozostawienie odpowiedniego zapasu rury osłonowej na powierzchni gruntu pod słupem, jest to minimum 5-6m, przy budynku około 1-2m,
 • na każdym etapie prac należy wykonać dokumentację fotograficzną, którą przesyłamy do działu technicznego Beskid Media,
 • po wykonaniu tych prac należy zgłosić gotowość do wprowadzenia kabla i uruchomienia usług przez pracowników Beskid Media,
 • wykonując przyłącze ziemne do nowego budynku istnieje możliwość wykorzystania wykopu wykonanego pod inne instalacje w trakcie budowy, co może ułatwić cały proces, jednak takie rozwiązanie wymagają konsultacji i akceptacji przez dział techniczny Beskid Media.

Schemat poglądowy przyłącza napowietrznego. W zależności od budynku złącze jak i zapas światłowodu mogą być montowane w pobliżu routera lub w dowolnym miejscu.

Wybierając przyłącze napowietrzne powinieneś wiedzieć, że należy dokonać kilka niezbędnych kroków, aby podłączyć światłowód:

 • przyłącz napowietrzny zazwyczaj wykonywany jest poprzez podwieszenie kabla światłowodowego od najbliższego słupa energetycznego lub słupa telekomunikacyjnego do budynku przyszłego abonenta,
 • na budynku konieczny jest montaż uchwytu hakowego w ścianie na elewacji lub konstrukcji dachowej, w taki sposób aby przewieszony kabel nie ograniczał użytkowania gruntów lub dróg, nad którymi przebiega,
 • wszystkie wymagane prace związane z prowadzeniem przyłącza drogą napowietrzną wykonują pracownicy Beskid Media.

3. Zasady instalacji przełącznicy światłowodowej wewnątrz budynku

 • wprowadzony do budynku kabel światłowodowy zostaje zakończony gniazdem abonenckim z portem światłowodowym,
 • miejsce, do którego zostanie doprowadzony kabel światłowodowy powinno znajdować się w centrum mieszkania lub budynku z bezpośrednim dostępem do gniazdka 230V,
 • do zamontowanego na ścianie gniazda abonenckiego podłączamy dedykowany router Wi-Fi dostarczony przez Beskid Media, wykorzystując do tego celu krótki patchcord światłowodowy o długości 2-5m. Podczas instalacji zostawiany jest zapas ok. 10m kabla światłowodowego w budynku,
 • jeżeli budynek posiada wewnętrzną sieć (rozprowadzoną skrętkę komputerową kategorii min. 5/5e), najlepiej doprowadzić światłowód do miejsca , w którym zbiegają się wszystkie kable. Zaleca się aby podczas budowy lub remontu domu wykonać taką wewnętrzną sieć, czyli doprowadzić skrętkę w miejsca w których domownicy będą mieć telewizor, komputer lub też inny sprzęt typu alarm, kamery, itp.,
 • po wykonaniu instalacji monterzy sprawdzają poprawność działania wszystkich usług i sporządzają stosowny protokół.

4. Schemat poglądowy połączenia światłowodu z routerem Wi-Fi oraz siecią wewnętrzną w budynku

Połączenia routera Wi-Fi z przełącznicą dokonujemy za pomocą cienkiego kabla światłowodowego o długości ok 2m. Jest to światłowód o niewielkim promieniu gięcia oraz o dowolnej długości, dzięki czemu daje wiele możliwości ukrycia go podczas instalacji. Jest to połączenie dodatkowe, które wymaga wcześniejszej konsultacji z instalatorem oraz wiąże się z dodatkową opłatą.