Świąt prawdziwie wielkanocnych z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym, z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją… A przy stole niech zasiądą przyjaciele, których miłość, dobroć, radość pozostaną z Państwem na dni wiele i tygodni…

Tego życzy Zespół Beskid Media.