Z okazji przypadającego na 10.02.2015r. Dnia Bezpiecznego Internetu, wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach współtworzyliśmy projekt „Dzień Bezpiecznego Internetu – Razem tworzymy lepszy Internet”.

W ramach tego programu szkoła podejmuje szereg działań profilaktycznych, propagujących bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Projekt adresowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich mieszkańców Witkowic. Celem programu jest zwiększenie u odbiorców świadomości zagrożeń istniejących w sieci, konsekwencji prawnych wynikających z przestępstw w Internecie oraz wskazanie możliwej pomocy i wsparcia ze strony organizacji, instytucji do tego powołanych.
W ramach projektu realizowane były prelekcje, zajęcia edukacyjne, plastyczne, roznoszenie ulotek oraz happening.