W związku z wchodzącą w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. ustawą o prawach konsumenta (ustawa z dnia 30 maja 2014 r., opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) informujemy, że zmianie ulegnie treść Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Beskid Media Sp. z o.o.
Zmianie ulegnie §4 ust. 3 regulaminu wydłużający czas na odstąpienie od umowy zawartej poza Biurem Obsługi Klienta lub na odległość z 10 do 14 dni.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zmiana warunków mająca na celu dostosowanie obowiązujących umów do zasad określonych w Pk nie będzie zmianą wynikającą bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, która to zmiana umożliwia jednostronną zmianę warunków świadczenia usług w myśl art. 60a ust. 3 Prawa Telekomunikacyjnego. Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z art. 51 Pk dla umów zawartych przed wejściem w życie nowej ustawy stosuje się dotychczasowe regulacje, a zatem ustawodawca nie wskazuje obowiązku zmiany ww. umów.