Beskid Media jako operator lokalny ma w swojej sieci kilkadziesiąt nadajników w technologii AirMax na terenie różnych miejscowości. Do istniejących już nadajników dołączyły kolejne, dzięki czemu nasza sieć bezprzewodowa systematycznie się rozwija. Umożliwia nam to podłączenie coraz większej liczby klientów, w różnych miejscowościach dostarczając Internet bezprzewodowo w prędkościach 4Mb/s oraz 12Mb/s. www.beskidmedia.pl/zasieg/