W dniu 8 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014 poz. 284). W związku z tym 1 czerwca 2014r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych firmy Beskid Media.
Na podstawie nowych przepisów jeśli abonent złoży reklamację w formie elektronicznej, to potwierdzenie dokonania reklamacji i odpowiedź na nią, otrzyma również w takiej formie, natomiast w przypadku, gdy abonent złoży reklamację w inny sposób (ustnie, pisemnie) to będzie mu przysługiwało prawo wyboru otrzymania odpowiedzi na reklamację i potwierdzenia przyjęcia reklamacji w formie elektronicznej. W takiej sytuacji, abonent będzie musiał jednak złożyć wyraźne oświadczenie, że chce otrzymać omawiane dokumenty w formie elektronicznej ze wskazaniem, jakie środki komunikacji elektronicznej akceptuje (korespondencja e-mail czy elektroniczne biuro obsługi abonenta).
Nowe rozporządzenie ma na celu przyspieszenie i uproszczenie procesu reklamacji usług telekomunikacyjnych i jej rozpatrywania i to zarówno dla abonentów, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.