Zalety transmisji światłowodowej postanowiła wykorzystać Nasza firma Beskid Media.

Udowadniała tym samym, że dzięki nowym technologią światłowód może służyć również do przesyłania sygnału telewizyjnego. Firma dzięki podpisanej umowie o pozyskanie środków unijnych w dniu 14/03/2013 w ramach działania: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację projektu pod tytułem: „Stworzenie nowej innowacyjnej usługi dystrybucji cyfrowego sygnału telewizyjnego w lokalnej sieci kablowej na terenie działania LGR” wytworzyła nową usługę, dzięki której nasi klienci mogą skorzystać z możliwości odbioru cyfrowego sygnału telewizyjnego za pośrednictwem sieci światłowodowej. Stało się to o tyle istotne, ponieważ w roku 2013 nastąpiło wyłączenie sygnału analogowego w całym kraju, a dzięki nowej usłudze mieszkańcy naszego regionu otrzymali bardzo ciekawą alternatywę.

                Przed realizacją projektu Nasza firma, trudniła się głównie w świadczeniu usług dostarczania Internetu dla klientów końcowych których posiada około 6000. Dysponując własną siecią światłowodową mogła oferować usługi na bardzo wysokim poziomie jakości, jednak patrząc na zapotrzebowanie rynku na dodatkowe usługi, w ofercie firmy wciąż brakowało możliwości świadczenia własnej usługi telewizyjnej. Dzięki podpisanej umowie na dotację, cel ten został osiągnięty. Firma Beskid Media wytworzyła nową usługę, której rezultatem jest dystrybucja sygnału telewizyjnego dla swoich klientów. Ponieważ firma dysponowała własną infrastrukturą światłowodową, dzięki staraniom o środki unijne i zakupowi koniecznego sprzętu, cel związany z realizacją projektu został osiągnięty.

                Inwestycja w nową usługę przerosła wszelkie oczekiwania. W ciągu kilku miesięcy, udało podpisać się, ponad 200 umów na usługi telewizyjne. Spowodowało  to znaczny wzrost miesięcznych przychodów, a  mieszkańcy naszego regionu uzyskali możliwości korzystania z nowej usługi telewizji kablowej. Usługa wykreowana w ramach projektu jest na tyle innowacyjna, że nie wymaga posiadania żadnych anten, a cała transmisja odbywa się po sieci światłowodowej doprowadzonej do budynku klienta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych dekoderów klient ma możliwość: zatrzymywania obrazu w czasie rzeczywistym, nagrywania programów oraz dostępu do rozbudowanego EPG. Jako że sygnał dystrybuowany jest za pomocą światłowodu, daje to możliwość oglądania obrazu w bardzo dobrej jakości. 

                Mimo zakończonej realizacji projektu, usługa wciąż się rozwija. Dzięki nieustannie prowadzonym akcją marketingowym i budowie nowych sieci światłowodowych (aktualnie budowana jest nowa sieć światłowodowa w miejscowości Witkowice), wciąż odbywają się przyłącza nowych klientów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.beskidmedia.pl/telewizja

                Pozyskane środki unijne, pozwoliły otworzyć się na  nowe potrzeby klientów i przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstwa. Bez pozyskanych dotacji nie byłby możliwy tak szybki wzrost przedsiębiorstwa oraz poprawa wizerunku firmy na rynku lokalnym.